Võistluse reeglid

Tingimused osalejatele

Üliõpilased osalevad võistlusel meeskondadena. Igas meeskonnas peab olema 2–3 liiget, kes kõik on

 • TÜ, TTÜ või ITK diplomi-, bakalaureuse- või magistriõppes;
 • läbinud tarkvaratehnika ja projektitöö aluskursused või suudavad näidata samaväärset kogemust.

Tähtajad ja kohustused

Iga meeskond esitab hiljemalt 14.11.07 pakkumise ühe või mitme pakutud projekti teostamiseks.

 • Iga pakkumine peab kindlasti sisaldama projektiplaani (1–2 lk) ja meeskonnaliikmete CV'sid.
 • Mitmele projektile kandideerimisel tuleb igale projektile esitada täiskomplektne pakkumine ja eraldi meeskonna eelistuste pingerida (millist projekti meeskond kõige parema meelega teeks).
 • Juhendaja võib kutsuda pärast pakkumiste saamist mõned meeskonnad vestlusele.
 • Meeskond ei saa aplikeeruda projektile, kui mõni meeskonna liige juba töötab selle projekti välja pannud ettevõttes.

Pakkumised tuleks meilida žürii koordinaatorile. Enne ametliku pakkumise esitamist võib ülesandepüstituse täpsustamiseks või lisainfo saamiseks suhelda otse tulevase juhendajaga. Kontaktandmed on iga projekti tutvustuse juures.

Žürii valib vastavalt esitatud pakkumistele iga projekti teostajaks ühe meeskonna ja teatab tulemused hiljemalt 21.11.07. Lisaks juhendajale määrab žürii igale projektile ka kaks retsensenti ülejäänud juhendajate hulgast.

Meeskond viib projekti läbi vastavalt tehtud pakkumisele kuuajaliste iteratsioonide kaupa.

 • Iga iteratsiooni alguses tuleb žüriile esitada iteratsiooniplaan, milles meeskond näitab, kuhu projekt iteratsiooni lõpuks jõudma peaks (umbes 1/2 lk).
 • Iga iteratsiooni lõpus tuleb žüriile esitada iteratsiooni vahearuanne, milles meeskond näitab, kuidas plaani täitmine õnnestus ja millised järeldused sellest järgmiseks iteratsiooniks tehakse (umbes 1/2–1 lk).
 • Üldjuhul tuleb meeskonnal iga iteratsiooni lõpus oma aruanne esitada iteratsiooni vahekoosolekul (koosolekud toimuvad kordamööda Tartus ja Tallinnas).

Hiljemalt 01.05.08 esitab meeskond žüriile projekti lõpparuande ja võimaldab juurdepääsu valminud tarkvarale.

Meeskond esitleb oma projekti 07.05.08 peetaval lõppkoosolekul. Žürii teatab samas auhindade võitjad.

Hindamine

Projekti püstituses spetsifitseeritud miinumumnõuete täitmise korral loetakse projekt lõpule viiduks ning

 • meeskond saab stipendiumi 12 000 krooni, mis jagatakse meeskonna liikmete vahel võrdselt;
 • iga meeskonnaliige saab 6 AP;
 • projekt pääseb kandideerima auhindadele.

Auhindade jagamiseks moodustab žürii lõpetatud projektide pingerea. Pingerea koostamisel annab

 • 60% hindest töö tulemus (ehk ülesande töömahukus ja täidetus);
 • 30% hindest tulemuse saavutamise viis (koodi kvaliteet, projekti dokumenteeritus, arenduse protsess);
 • 10% hindest tulemuse kui toote edasiarendamise perspektiivikus.

Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Litsentsid ja autoriõigused

Winter of Code käigus loodud tarkvara omandi- ja litsentsitingimused on iga projekti juures eraldi välja toodud.