Žürii

Žüriisse kuuluvad kõigi projektide juhendajad (kes on ka vastastikku üksteise projektide retsensentideks), lisaks esindaja igast osalevast ülikoolist ja žürii esimees (koordinaator). Žürii lõplik koosseis saab paika novembris, kui selguvad mehitatud projektid.

Žürii ülesanded:

  1. koguda tudengite pakkumised projektidele;
  2. jagada projektid meeskondade vahel;
  3. jälgida projektide arengut;
  4. hinnata projektide lõpptulemusi;
  5. jagada auhinnad ja ainepunktid.