Firma tutvustus

Cybernetica arendab nii riist- kui tarkvara. Tarkvara vallas on fookuses suured, keeruka siseehitusega hajutatud infosüsteemid. Püüame pidevalt parandada oma tööprotsesse ja leida uusi ja paremaid viise süsteemide projekteerimiseks.

Kiire prototüüpimise raamistik Java jaoks

Kokkuvõte

Luua teek/raamistik, mis võimaldab koostada lihtsaid rakendusi ilma mahukate teekide tehnilistesse detailidesse süvenemiseta.

Kirjeldus

Õppetöö käigus kirjutavad tudengid rakendusi, milles peaksid olema esindatud kõik praktilise programmi osad (kasutajaliides, äriloogika, andmebaas). Seejuures on rakenduse loomiseks saadaolev töömaht piiratud ning ei ole aega õppida selgeks kõiki vajalikke tehnoloogiaid (SQL, JDBC, Hibernate, Swing, JSP, Servlet, ...).

Vaja on luua raamistik, mis peidaks rakenduse programmeerija eest ära võimalikult palju tehnilise platvormi detaile ning võimaldaks tal keskenduda sisulist tööd tegeva koodi kirjutamisele. Seejuures tuleb ilmselt seada rakendustele mingeid piiranguid, et raamistik võimalikult palju ise ära teha saaks.

Lisaks õpetööle saab sellist raamistikku kasutada ka "tavalise" tarkvaraaenduse käigus kiirete prototüüpide/demode loomiseks.

Struktuursete andmete redaktor Eclipsele

Kokkuvõte

Luua Eclipsele moodul, millega saaks redigeerida mitmesuguseid struktuurseid andmefaile.

Kirjeldus

Projektides kasutatakse palju struktuurseid andmeid esitavaid faile (ant ja maven kirjeldused, mitmesugused seaded, eri moodulite spetsiifilise seadefailid). Mõne failitüübi (näiteks build.xml) jaoks on ka Eclipse moodul olemas, aga ülejäänute jaoks tuleb kasutada XML redaktorit või tavalist tekstiredaktorit.

Redigeeritavad failid on erinevad — süntaks võib, aga ei pruugi olla XML. Üldjuhul omavad andmed strkutuuri ning formaat kasutab ASCII teksti (näiteks Apache seaded).

Vaja on luua universaalne Eclipse moodul, millega saaks mugavalt redigeerida suvalises vormingus struktuurseid andmeid. Moodul peab pakkuma struktuuri korrektsuse kontrolli, väärtuste valikut nimekirjast jms mugavusomadusi. Universaalsus tähendab, et uusi failivorminguid peab saama hõlpsalt lisada.

SchemeWay Eclipse mooduli arendus

Kokkuvõte

Arendada edasi SchemeWay Eclipse moodulit.

Kirjeldus

SchemeWay on Eclipse moodul Scheme koodi redigeerimiseks. Töö sisuks on mooduli edasiarendamine, lisades näiteks parema parema tüübikontrolli, Java klasside ja meetodinimede autocomplete, parema silumise toe.

Litsentsitingimused

Projektid avaldatakse mõne avatud lähtekoodiga litsentsi all (näiteks GPL, BSD).