Veebivormide täitmise abivahend

Idee

Luua universaalne framework, mida veebilehtede tegijad saaksid kasutada veebivormide juures. Kasutaja poolt vaadatuna oleks tegemist AutoComplete funktsionaalsusega - aitab kasutajal veebivormi täita. Serveri poolt vaadatuna oleks tegemist mooduliga, mis kasutab päringu sihiks oleva andmebaasi andmeid indeksi koostamisel ning kogub vormi kaudu edastatud andmeid töö parandamise eesmärgil - machine learning.

Taust

Vabavarana on arendatud mitmeid JavaScript/AJAX frameworke AutoComplete ja Suggest funktsionaalsuse teostamiseks. Tähelepanuta on aga jäänud serveripoolne osa. Kui luua abivahend, mis aitaks hõlpsalt lisada SQL serverit kasutavale veebirakendusele AutoComplete/Suggestion toe, mille poolt pakutav oleks ka relevantne, siis hakataks sellist lahendust ka rohkem kasutama.

Tihti on veebidisainerid kahevahel, kas luua näiteks 50 elemendiga rippmenüü veebivormis erinevate kuupäevade valimiseks või text input lahter, kuhu saaks sisestada kuupäeva. Väiksemate andmebaaside korral on sisendvormi võimalike variantide arv lõplik, aga samas piisavalt suur, et seda mitte rippmenüüna (<select/> abil) teostada.

Paljud veebivormid on kasutaja jaoks liiga keerulised põhjusel, et kasutaja ei tea mida ning kuidas sinna sisestada. Samas pole ka serveripoolsed päringu täitjad nii paindlikud, et suudaksid ära tunda kõik võimalikke erinevaid vorme - olgu selleks siis keelevormid või numbrite esitamise vormid. Kui aga kasutaja saaks interaktiivselt vihjeid taoliselt abivahendilt, siis selle tulemusel oleks suurem osa päringutest edukad.

Piirangud

Framework peaks olema kasutatav Eestis enamlevinud veebiplatvormil, PHP programeerimiskeeles, et seda saaks kasutada ka veebihostingu tingimustes. Programmeeritud C/C++ või PHP keeles.

AJAX funktsionaalsuse teostamiseks võib kasutada mõnda olemasolevat vabavaralist Javascript frameworki.

Litsents

LGPL või BSD