Firma tutvustus

Playtech tegeleb online-mängude komplekslahenduste loomise, arendamise ning haldamisega.

Automaatne J2ME Mobiiltelefoni Simulaator

Kokkuvõte

Projekti ideeks ja eesmärgiks on luua avatud lähtekoodiga (open source) mobiiltelefoni simulaator, mida on võimalik kohandada vastavalt erinevatele reaalmaailma mobiiltelefonidele ning millega on võimalik simuleerida J2ME programmi kasutamist ning kontrollida programmi tööd.

Kirjeldus

Simulaator võimaldab salvestada kasutaja tegevusi ning sisestusi, mida hiljem kasutada korratavate testide, demonstatsioonide ning tutorial'ide tarvis.

Projekt võib võtta aluseks näiteks avatud lähtekoodiga MicroEmu projekti, mis on litsentseeritud LGPL tarkvara litsentsiga ning mis simuleerib Java MIDP keskonda tavalise töölaua arvuti Java (JavaSE) tingimustes.

Antud projekti raames võib MicroEmu projekti täiendada moodulitega, mis

 • salvestavad stsenaariumina mingisugust kasutuskäiku (ning seejuures on stsenaarium nn. XML skript, mida on võimalik ka hiljem redigeerida),
 • võimaldavad nn. stsenaariumit maha mängida,
 • genereeriks raporti, mis omakorda
  • võimaldavad avastada ja salvestada vigu,
  • salvestada sobival ajahetkel screenshot'te,
  • jälgida lähtekoodi parameetreid (Java Reflection'i abil),
 • jne.

Mida võidavad projektigrupis osalejad

 • Arendajad saavad kogemuse töötades reaalseid mobiili-tarvkaraarenduse nõudeid rahuldavas avatud lähtekoodiga tarkvaraporjektis.
 • Nad saavad ennast tutvustada open source community'le, kuna käesolev projekt täiendab edukat eksisteerivat avatud lähtekoodiga projekti.
 • Kuna hetkel pole ühtegi sellist laialt levinud ja tasuta J2ME programmide automaatset testimist võimaldavat töövahendit, kuid olemas on kindel vajadus selle järgi, siis annab sellise projekti teostamine autoritele võimaluse ennast tutvustada väga kiiresti kasvavas tööstusharus ning seda ka rahvusvahelisel tasandil.
 • Projekti autorid õpivad tundma laia skaalat tehnoloogiaid, mis tavaliselt ülikoolide juures eraldi ei õpetata (mobile Java = J2ME/MIDP, Java Reflection, Swing, XML ning vastavad API'd, jne).
 • Kuna mobiili-tarkvaratöösusel on tugev huvi antud projekti vastu, võib oodata, et autoritel tekib hea suhe meie ettevõttega. Samuti on reaalne vajadus sellise simulaatori järele ka juhendajatele märgatavaks stiimuliks.